Upload photo
Slava Yatsenko
Free

Slava Yatsenko

ru | en
0/10
About me
Yatsenko Viacheslav
Personal details
Name: Yatsenko Viacheslav
Date of birth: 20.06.1992
City: Hukhiv, Ukraine
Address: Sumy state, Hlukhiv, 41400
Kievo-Moskovskaya Str. 53, 28
Telefon: +380679817691
E-mail: slava.yatsenko92@gmail.com
Marital status: Single


Education2009-2013 Hlukhiv National Pedagogical University of Oleksandr Dovzhenko
Subject area: English and German Philology
Degree: Bachelor
2013-20142014-2015 Hlukhiv National Pedagogical University of Oleksandr Dovzhenko
Subject area: English and German Philology
Degree: Specialist
Hlukhiv National Pedagogical University of Oleksandr Dovzhenko
Subject area: Ukrainian Philology
Degree: Master

Additional Skills

Languages English – Advanced Level
German – Elementary Level
French – Elementary Level

Computer Skills
Windows XP, Vista, 7/8/8.1, MS Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Reader, Adobe Lightroom, Sony Vegas Pro